6. a- ARHIV

16.3.-20.3. SLJ MAT LUM GUM NAR ŠPO TJA
ZGO NIP ITA  GEO TIT GOS NRA Kamišibaj,
pesmica
23.3.-27.3. SLJ  MAT  MPZ  GUM  NAR  ŠPO  TJA
 ZGO  NIP ITA  GEO  TIT  GOS  NIP ŠPO   Kamišibaj
30.3.-3.4.

SLJ

priloga

MAT LUM GUM NAR ŠPO TJA
ZGO NIP ITA GEO TIT GOS NRA
Kamišibaj
NIP ŠPO
6.4.-10.4. SLJ , ppt1,
ppt2
MAT  GOS GUM  NAR ŠPO TJA
 ZGO NIP ITA GEO TIT  NRA NIP ŠPO  MPZ
14.4.-17.4. torek, 14.4. – NDMAT  SLJ GUM, ppt   ŠPO  TJA
Kamišibaj NIP ITA NAR TIT  MPZ NRA NIP ŠPO
20.4.-24.4. 20. 4. – Kulturni dan – Dan šole 22. 4. – Tehnični dan – Meroslovje
Delovni list
 SLJ, PPT MAT GOS GUM, ppt   ŠPO TJA
ZGO NIP ITA NAR,
priloga

TIT NRA NIP ŠPO  Kamišibaj

 

6. b– ARHIV

16.3.-20.3. SLJ MAT   GUM NAR ŠPO TJA
ZGO NIP ITA GEO TIT GOS NRA Kamišibaj,
pesmica
23.3.-27.3.  SLJ  MAT  LUM  GUM  NAR  ŠPO  TJA  pril.
 ZGO  NIP ITA  GEO  TIT  GOS

 NIP ŠPO

MPZ

 Kamišibaj
30.3.-3.4.

 SLJ

priloga

MAT   GUM  NAR  ŠPO TJA
ZGO  NIP ITA  GEO TIT  GOS NRA
Kamišibaj
 NIP ŠPO
  6.4.-10.4.  SLJ ppt1,
ppt2
 MAT  LUM  GUM
GOS
 NAR  ŠPO  TJA
 ZGO  NIP ITA  GEO  TIT  NRA  NIP ŠPO  MPZ
14.4.-17.4. torek, 14.4. – ND  GEO  GUMppt  NAR  ŠPO  TJA
 Kamišibaj NIP ITA  MAT  SLJ  MPZ  NRA  NIP ŠPO
20.4.-24.4. 20. 4. – Kulturni dan – Dan šole 22. 4. – Tehnični dan – Meroslovje
Delovni list
SLJPPT  MAT  GOS GUM, ppt  LUM ŠPO  TJA
NAR,
priloga
NIP ITA GEO TIT  NRA NIP ŠPO  Kamišibaj