Delavci šole

… v šolskem letu 2020/2021:

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 POLONA PROSEN GUM; MPZ, OPZ PON. 2. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
izbirna predmeta UBE, MME, ROM;
računalničarka
TOR. 1. šol. ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE SRE. 4. šol. ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
izbirna predmeta SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
TOR. 2. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT TOR. 4. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA TOR. 5. šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
izbirni premet POK
PON. 3. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
izbirni predmet LS3
SRE. 3. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
izbirni predmeti ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
neobvezni izbirni predmet NŠP
ČET. 2. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ SRE. 4. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC
GEO SRE. 5. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
izbirna predmeta IŠP 8. r., ŠSP 9. r.OPB 3
TOR. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA neobvezni izbirni predmet N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
TOR. 4. šol. ura
15 LEJA FURLAN SLJ ČET. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
izbirni premet RAD
TOR. 2. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP pedagog SRE. 4. šol. ura
18 VLASTA ARČON zaposlena preko javnih del po dogovoru
19 MATEJA ŠČUKA spremljevalka otroka po dogovoru
20 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Razredna stopnja v Tomaju
1 LAVRA KONIČ,
PETRA MALALAN
SRE. 5. šol. ura 1. r., 3. r. Tomaj 20 (7 + 13)
2 VIDA PIPAN TOR. 5. šol. ura 2. r., 4. r Tomaj 12 (4 + 8)
3 RENATA JAZBEC
TOR. 3. šol. ura 5. r. Tomaj 11
4 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA ČET. 5. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r.)
5 LARA BLAGONJA

PET. 3. šol. ura (Dutovlje)

SRE. 3. šol. ura (Tomaj)

 

PB2 Tomaj
( 4. r., 5. r.)TJA 1.-3.r

 

Razredna stopnja v Dutovljah
1

TINA OREL OSTROUŠKA

MIRANDA RUDEŽ

ČET. 3. šol. ura 1.r Dutovlje 20
2 NATAŠA BRIC SRE. 4. šol. ura 2.r Dutovlje 16
3 NATAŠA VRABEC FON PON. 5. šol. ura 3.r Dutovlje 19
4 ANITA UKMAR TOR. 5. šol. ura 4.r Dutovlje 22
5 TANJA PLANINŠČEK SRE. 2. šol. ura 5.r Dutovlje 22
6 VALENTINA NOVIČ ČET. 5. šol. ura OPB 1
7 IRIS GREGORČIČ SRE. 4. šol. ura OPB 2

————————————————–
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
————————————————–

1. ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
2.
3. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6. TANJA KOCINA računovodkinja
7. VIDA KRSTAN kuharica
8. MIRA MILINKOVIČ čistilka
9. DARJA MOČNIK čistilka
10. OTON MRAVLJA / MARINO KAVČIČ hišnik
11. MAJDA RODICA kuharska pomočnica
12. MILENA ŠTOK čistilka
13. MILENA TAVČAR kuharica
14. RAHMANE TAVČAR čistilka

————————————————–