Delavci šole

… v šolskem letu 2022/2023:

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 NADJA BRATINA BERČAN GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
2 NINA INTIHAR
ZGO, DKE PET. 3. šol. ura
3 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
4 MATEJ ŠTOLFA TIT ČET. 3. šol. ura
5 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA PET. 3 šol. ura
6 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 3. šol. ura
7 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS
PON. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
10 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 2. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC
GEO, TVZ SRE. 4. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r. OPB 3, NŠP
ČET. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
14 STAŠA STREHAR/ KRISTINA MAVER

II1, II2;

N2I;
ITJ krožek

po dogovoru
15 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, OPB SRE. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA, RAD TOR. 4. šol. ura
17 JAKA VIŠNJEVEC MAT  PON. 4. šol. ura
18  SARA ŽAGAR SLJ;  TOR. 4. šol. ura
19

KATJA ZUPANČIČ

ANDREJA MOČNIK

svetovalni delavki, DSP, psihologinji po dogovoru
20 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
21 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Razredna stopnja v Tomaju
1 LAVRA KONIČ
SRE. 2. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 9 (3+6)
2 VIDA PIPAN SRE. 1. šol. ura 3., 4. r Tomaj 10 (6+4)
3 VALENTINA NOVIČ
TOR. 3. šol. ura 5. r. Tomaj 13 
4 BARBARA ŠKABAR
TOR. 4. šol. ura PB1 Tomaj
(1. r., 2. r., 3.r.)
 
5 LARA BLAGONJA

 

TOR. 3. šol. ura (Dutovlje)

PB2 Tomaj
( 4. r., 5. r.)TJA 1.-3.r
 

 

Razredna stopnja v Dutovljah
1

TINA OREL OSTROUŠKA

PETRA MALALAN

ČET. 4. šol. ura 1.r Dutovlje 19
2 NATAŠA BRIC SRE. 3. šol. ura 2.r Dutovlje 22
3 NATAŠA VRABEC FON SRE. 4. šol. ura 3.r Dutovlje 21
4 ANITA UKMAR TOR. 3. šol. ura 4.r Dutovlje 16
5 TANJA PLANINŠČEK ČET 4. šol. ura 5.r Dutovlje 20
6 IRIS GREGORČIČ
PET. 4. šol. ura OPB 1  
7 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA
TOR. 5. šol. ura OPB 2  
8 LEJLA RAMIREZ ČET. 3. šol. ura OPB 3  

————————————————–
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
————————————————–

1. ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
2. VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
3. KARMEN IVANČIČ gospodinjec
4. SABINA KOBAL poslovna sekretarka
5. TANJA KOCINA računovodkinja
6. VIDA KRSTAN kuharica
7. MIRA MILINKOVIČ čistilka
8. DARJA MOČNIK čistilka
9. MILENA ŠTOK čistilka
10. KRISTJAN ŠTOKELJ hišnik
11. MARJETA ŠVARA kuharska pomočnica
12. MILENA TAVČAR/JERNEJA STARC kuharica
13. RAHMANE TAVČAR čistilka
     

————————————————–