SVET ŠOLE v šolskem letu 2020/2021: 

3 predstavniki ustanovitelja
Neva Filipčič Milojka Širca Mara Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Elena Guštin Nataša Varšek
Furlan
Sonja Križaj

 

5 predstavnikov delavcev šole
Nataša Bric Nina Intihar Tanja Kocina Barbara Kovač Jurančič Valentina Novič

Predsednica sveta šole je Nina Intihar.
Namestnica predsednice je Barbara Kovač Jurančič.