SVET STARŠEV v šolskem letu 2021/2022:

Podružnična šola v Tomaju

1. r., 2. r. Jasna Filipčič
4. r. Ana Pipan
3. r., 5. r. Mara Žerjal

Matična šola v Dutovljah

1. r. Irma Krapš Lampe
2. r. Danijela Pipan
3. r. Maja Štok
4. r. Mateja Daneu Lavrnja
5. r. Maja Sedmak Cvelbar
6. a Mojca Žerjal
6. b Andreja Gregorič
7. a Lara Vrabec
7. b Metka Šuligoj
8. a Alen Luin
8. b Martina Može
9. a Petja Grmek
9. b Sonja Križaj

Predsednica sveta staršev je  Sonja Križaj.