Tema 2020/21:

 MOJA POKLICNA PRIHODNOST

Učenci bodo vključeni v aktivnosti na temo otroškega parlamenta skozi celo leto. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka, na dnevih dejavnosti, na urah oddelčne skupnosti ter na aktivnostih povezanih z dnevom šole.