Spoštovani starši,

na šoli budno spremljamo dogajanja povezana z Novim koronavirusom COVID-19.  Sprejeli smo preventivne ukrepe in z njimi smo seznanili učence, starše in vse zaposlene.  Strokovni delavci šole vsakodnevno informirajo učence in skrbijo za higieno.  V kolikor zaznajo,  da kdo  izmed učencev  kašlja ali se slabo počuti, nemudoma obvestijo starše,  da jih odpeljejo domov. Tisti,  ki so prehlajeni in kašljajo so še bolj dovzetni za okužbo s koronavirusom.

Na šoli smo imenovali delovno-koordinacijsko skupino šole, ki  usklajuje  izvajanje načrta za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja in širjenja korona virusa.
Izdelali in sprejeli smo Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela.

O vseh novih ukrepih in dogajanju v povezavi s korona virusom, vas bomo sproti obveščali.

Navodila za ravnanje ob sumu ali potrjenemu primeru na VIZ

OKROŽNICA – Ravnanje v primeru pojavnosti širjenja SARS-CoV2 ob začetku šolskega leta 2022/23

Priporočila higienskih in organizacijskih ukrepov v vzgoji in izobraževanju

Prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa z dne 23. 8. 2022

Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela

Dodatni preventivni ukrepi iz dne 11. 3. 2020

Analiza ankete DELO NA DALJAVO na OŠ Dutovlje – 28. 3. 2020

Kam po pomoč, ko ne zmoremo sami? – seznam kontaktov

PRAVILA IN BONTON PRI DELU NA DLJAVO.

PISMO MINISTRICE ZA  IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT –  10. 8. 2021

OKROŽNICA  MIZŠ – 29. 10. 2021

PROTOKOL – SAMOTESTIRANJE UČENCEV – 29. 10. 2021

ODLOK – SPREMEMBA – 29. 10. 2021

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV – 12. 11. 2021

OBVESTILO ZA STARŠE/SKRBNIKE UČENK/UČENCEV O IZVAJANJU ODLOKA VLADE RS – 15. 11. 2021

SOGLASJE/NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA – 15. 11. 2021

OBVESTILO ZA STARŠE/SKRBNIKE – 18. 01. 2022

SPREMEMBA NAVODIL ZA SAMOIZOLACIJO NA DOMU – 24. 01. 2022

NAVODILA OSEBAM, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE OKUŽBI S SARS-COV-2 – 19. 01. 2022

Miranda Novak, ravnateljica

Dostopnost