Razredniki

RAZREDNIK (SORAZREDNIK) ODDELEK/
SKUPINA
ŠT. UČENCEV
Matična šola v Dutovljah
SARA ŽAGAR
(STAŠA STREHAR)
9.a 15
NINA INTIHAR
(DANA VERČ)
9. b 16
ANA OREL
(BARBARA MILAVEC)
8. a 15
DOROTEJA KOBAL ČERNE
(VLASTA MARKOČIČ)
8. b 15
NEJTA BREMEC
(DOROTEJA KAVČIČ)
7.a 19
BOJAN MIKLAVEC
(TOMAŽ ŠPEGELJ)
7. b 19
BARBARA KOVAČ JURANČIČ
(LJUBOMIR VASIĆ)
6. a 17
LEJLA RAMIREZ
(IRIS GREGORČIČ)
6. b 17
TANJA PLANINŠČEK
5. r. Dutovlje 22
ANITA UKMAR
4. r. Dutovlje 19
NATAŠA VRABEC FON 3. r. Dutovlje 16
NATAŠA BRIC 2. r. Dutovlje 21
TINA OREL OSTROUŠKA,
TANISA PIPAN
1. r. Dutovlje 22
IRIS GREGORČIČ OPB1 Dutovlje
(1. r.)
 
MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA
0PB2 Dutovlje
(2. r., 3. r.)
 
LEJLA RAMIREZ, TOMAŽ ŠPEGELJ OPB3 Dutovlje
(4. r., 5. r.)
 
LJUBOMIR VASIĆ,
TANISA PIPAN
JV Dutovlje  

 

RAZREDNIKI ODDELEK/
SKUPINA
ŠT. UČENCEV
Podružnična šola Tomaj    
LAVRA KONIČ
(PETRA MALALAN)
1.b, 2.b
JV Tomaj
6 + 7 = 13

VALENTINA NOVIČ

 

3.b, 5.b 4 + 8 = 12
VIDA PIPAN 4.b 13
RENATA JAZBEC / VESNA BAJC
OPB1 Tomaj
(1., 2., 3. r.)
 
LARA BLAGONJA / AJDA BOŽEGLAV OPB2  Tomaj
(4., 5. r.)