Razredniki

RAZREDNIK (SORAZREDNIK) ODDELEK/
SKUPINA
ŠT. UČENCEV
Matična šola v Dutovljah
LJUBOMIR VASIĆ
(STAŠA STREHAR)
9.a 16
BARBARA KOVAČ JURANČIČ
(IRIS LISJAK)
9. b 17
SARA ŽAGAR
(LEJA FURLAN)
8. a 15
MAJA FURLAN BOLE
(POLONA PROSEN)
8. b 17
ANA OREL
(BARBARA MILAVEC)
7.a 18
DOROTEJA KOBAL ČERNE
(VLASTA MARKOČIČ)
7. b 18
NEJTA BREMEC
(DOROTEJA KAVČIČ)
6. a 16
BOJAN MIKLAVEC
(LEJLA RAMIREZ)
6. b 16
TANJA PLANINŠČEK
5. r. Dutovlje 22
ANITA UKMAR
4. r. Dutovlje 22
NATAŠA VRABEC FON 3. r. Dutovlje 19
NATAŠA BRIC 2. r. Dutovlje 16
TINA OREL OSTROUŠKA,
MIRANDA RUDEŽ
1. r. Dutovlje 20
VALENTINA NOVIČ OPB1 Dutovlje
(1. r.)
IRIS GREGORČIČ
0PB2 Dutovlje
(2. r., 3. r.)
LEJLA RAMIREZ, OPB3 Dutovlje
(4. r., 5. r.)
LJUBOMIR VASIĆ,
MIRANDA RUDEŽ
JV Dutovlje