PREDMETNIK

Povezave:

Dneve dejavnosti, ki so opredeljeni v predmetniku (kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve), izvajamo na šoli, v okviru ekskurzij in v šolah v naravi. Nekatere dneve dejavnosti v celoti izpeljemo v enem dnevu, nekatere pa po delih.