SVET ŠOLE v šolskem letu 2022/2023: 

3 predstavniki ustanovitelja
Zoran Grubišić Deni Ristovski Mojca Žerjal

 

3 predstavniki staršev
Andreja Gregorič Miklavec Sonja Križaj Andrej Samec

 

5 predstavnikov delavcev šole
Nina Intihar Sabina Kobal Barbara Škabar Tomaž Špegelj Ljubomir Vasić

Predsednik sveta šole je Ljubomir Vasić.

Namestnica predsednika je Nina Intihar.

Dostopnost