DELAVCI ŠOLE v šolskem letu 2023/2024:

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 VLADIMIR BENSA
NRA, UBE, MME, ROM;
računalnikar
po dogovoru
2 TOMAŽ GRŽETA GUM; MPZ, OPZ SRE. 3. šol. ura
3 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 2. šol. ura
4 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA SRE. 5. šol. ura
5 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 4. šol. ura
6 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS
PON. 4. šol. ura
7 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
8 BARBARA MILAVEC
GEO PON. 6. šol. ura
9 ANA OREL MAT, FIZ PET. 5. šol. ura
10 SABINA POŽAR
ZGO, DKE, ZMK SRE. 3. šol. ura
11 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r. OPB 3, NŠP
ČET. 3. šol. ura
12 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
13 STAŠA STREHAR II1, II2; N2I;
ITJ krožek
TOR. 4. šol. ura
14 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, OPB TOR. 3. šol. ura
15 MATEJ ŠTOLFA TIT ČET. 3. šol. ura
16 LUCIJA URŠIČ MAT, FIZ ČET. 4. šol. ura
17 LJUBOMIR VASIĆ TJA, TISK PET. 4. šol. ura
18 SARA ŽAGAR SLJ ČET. 2. šol. ura
19 VESNA ŽORŽ svetovalna delavka, DSP, psihologinja po dogovoru
20 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP, psihologinja po dogovoru
21 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
22 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Razredna stopnja v Tomaju
1 TINA OREL OSTROUŠKA TOR. 5. šol. ura 1. r., 2. r. Tomaj 8 (3+5)
2 NATAŠA BRIC SRE. 5. šol. ura 3. r. Tomaj 6
3 VIDA PIPAN PET. 1. šol. ura 4., 5. r. Tomaj 10 (6+4)
4 BARBARA ŠKABAR
TOR. 4. šol. ura PB1 Tomaj
(3. r., 4. r., 5. r.)
 
5 LARA BLAGONJA
TOR. 6. šol. ura (Dutovlje) PB2 Tomaj
(1. r., 2. r.)   TJA 1.–3. r.
 

 

Razredna stopnja v Dutovljah
1

LAVRA KONIČ

PETRA MALALAN

TOR. 5 šol. ura 1. r. Dutovlje 16
2 TANJA PLANINŠČEK TOR. 5. šol. ura 2. r. Dutovlje 19
3 VALENTINA NOVIČ ČET. 5. šol. ura 3. r. Dutovlje 23
4 NATAŠA VRABEC FON SRE. 3. šol. ura 4. r. Dutovlje 21
5 ANITA UKMAR SRE 4. šol. ura 5. r. Dutovlje 17
6 MIRIJAM KRAŠNA ŠTOKA

PET. 5 . šol. ura

OPB 1  
7 IRIS GREGORČIČ PET. 5. šol. ura OPB 2  
8

LEJLA RAMIREZ

LARA BLAGONJA

glej učitelja OPB 3  

 

Administrativno-tehnični delavci
1 FRANC BOŽJAK hišnik
2 ALENKA FAJDIGA kuharska pomočnica
3 VOJKO HREŠČAK glavni kuhar
4 KARMEN IVANČIČ gospodinjec
5 SABINA KOBAL poslovna sekretarka
6 TANJA KOCINA računovodkinja
7 VIDA KRSTAN kuharica
8 MIRA MILINKOVIĆ čistilka
9 DARJA MOČNIK čistilka
10 MILENA ŠTOK čistilka
11 MARJETA ŠVARA kuharska pomočnica
12 MILENA TAVČAR / JERNEJA STARC kuharica
13 RAHMANE TAVČAR čistilka
Dostopnost