… v šolskem letu 2021/2022:

Starši se na individualne ure učitelju/razredniku najprej najavijo po elektronski pošti ali po telefonu (05/7318-254 zbornica 6.-9.r  ali  05/7318-255 zbornica 2.-5.r ).

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1 DANA VERČ GUM; MPZ, OPZ PET. 3. šol. ura
2 NEJTA BREMEC MAT;
UBE, MME, ROM;
računalničarka
PON, 3. šol.ura
3 NINA INTIHAR ZGO, DKE PET. 2. šol.ura
4 DOROTEJA
KAVČIČ
NAR, BIO, GOS;
SPH 7. r., NPH 9. r.;
vodja šolske prehrane
PON. 3. šol. ura
5 DOROTEJA
KOBAL ČERNE
MAT, TIT PET. 3. šol. ura
6 BARBARA
KOVAČ JURANČIČ
TJA TOR. 5. šol. ura
7 IRIS LISJAK KEM;
POK
PON. 2. šol. ura
8 VLASTA
MARKOČIČ
LUM;
LS1, LS2, LS3
PON. 5. šol. ura
9 BOJAN MIKLAVEC ŠPO;
ŠZZ 7. r., IŠP 8. r., ŠSP 9. r.;
NŠP
SRE. 1. šol. ura
10 ANA OREL MAT, FIZ SRE. 5. šol. ura
11 BARBARA MILAVEC GEO, VNN, OV1 SRE. 4. šol. ura
12 LEJLA RAMIREZ ŠPO;
IŠP 8. r., ŠSP 9. r.  

 

NŠP

TOR. 3. šol. ura
13 IRENA RUSTJA N2N po dogovoru
14 MOJCA PREGELJ izbirni predmeti II1, II2, II3;
neobvezni izbirni predmet N2I;
ITJ krožek
po dogovoru
15 TOMAŽ ŠPEGELJ SLJ, PB SRE. 3. šol. ura
16 LJUBOMIR VASIĆ TJA;
TEV
SRE. 4. šol. ura
17 SARA ŽAGAR SLJ; DSP SRE. 3. šol. ura
18 KATJA ZUPANČIČ svetovalna delavka, DSP psiholog po dogovoru
19 LOREDANA
ŠTEMBERGER
knjižničarka, pomočnica ravnateljice po dogovoru
20 MIRANDA NOVAK ravnateljica po dogovoru

 

Z. Š. IME IN PRIIMEK PREDMET GOVORILNA URA
1

TINA OSTROUŠKA

TANISA PIPAN

1. razred

1.razred, JV

SRE. 4. šol. ura
2 NATAŠA BRIC 2. razred ČET, 4. šol.ura
3 NATAŠA VRABEC FON 3. razred SRE. 5. šol.ura
4 ANITA UKMAR 4. razred TOR. 4. šol. ura
5 TANJA PLANINŠČEK 5.razred PET. 3. šol. ura