4. junija 2010 je v Zgornji Slivni, v neposredni bližini geometričnega središča  Slovenije, potekala slavnostna podelitev nazivov KULTURNA ŠOLA za leto 2010.

Šola lahko doseže naziv, če trajno ali vsaj štiri leta goji razvejano in kakovostno kulturno življenje na vsaj treh različnih področjih delovanja: na glasbenem, likovnem, literarnem, varovanju kulturne dediščine in na predstavitvenih dejavnostih, kot so ples, gledališče, lutke in folklora.Menimo, da je naše delo na kulturnem področju poznano v naši ožji in širši okolici.  Zato smo se tudi mi prijavili na razpis za ta naziv. In ker smo ustrezali vsem zahtevam in pogojem, je ta laskavi naziv dosegla tudi naša šola, na kar smo zelo ponosni.

17. junija 2010 smo tudi že razobesili zastavo, ki nas bo opominjala in spodbujala k še bolj zavzetemu delu na področju kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti.

Dostopnost